Specimen Melya by Get this font

Melya

Melya specimen 1

Lowercase

Melya specimen 5

Capitals

Melya specimen 3

Numeral

Melya specimen 4

Color

Melya specimen 7

The quick brown fox

Melya specimen 10 Melya specimen 9 Melya specimen 11 Melya specimen 12 Melya specimen 13 Melya specimen 14 Melya specimen 15

All glyphsPUA encoded characters are highlighted

Melya specimen 6